Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Chiến Thắng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| địa hạt =
| trưởng chức vụ = Tổng Tham mưu trưởng
| trưởng viên chức = -* [[Phan Văn Giang]]
<br/> -* [[Nguyễn Tân Cương]]
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
74

lần sửa đổi