Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Chí Vịnh”

không có tóm lược sửa đổi
| chức vụ khác =
| thêm =
| chức vụ 2 = [[Tập_tin:Flag_of_the_Communist_Party_of_Vietnam.svg|22px]]<br/>[[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII]]
| bắt đầu 2 = [[17 tháng 1]] năm [[2011]]
| kết thúc 2 = ''nay''[[30 tháng 1]] năm [[2021]]<br>{{số năm theo năm và ngày|2011|1|17|2021|1|30}}
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =