Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bệnh lao bò”

Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(AlphamaEditor, thay tham số coauthor không tồn tại, Executed time: 00:00:02.2380831 using AWB)
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
 
==Liên kết ngoài==
*[http://tbfree.ahb.org.nz/ TB free New Zealand] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110830132306/http://tbfree.ahb.org.nz/ |date=2011-08-30 }} - TB control programme in New Zealand
*[http://www.doc.govt.nz/publications/conservation/threats-and-impacts/animal-pests/the-use-of-1080-for-pest-control/3-why-we-use-1080-for-pest-control/3_1-possums-as-reservoirs-of-bovine-tuberculosis/ Bovine TB information on Department of Conservation website] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20121219003654/http://www.doc.govt.nz/publications/conservation/threats-and-impacts/animal-pests/the-use-of-1080-for-pest-control/3-why-we-use-1080-for-pest-control/3_1-possums-as-reservoirs-of-bovine-tuberculosis/ |date = ngày 19 tháng 12 năm 2012}} - The use of 1080 for pest control in New Zealand - Possums as reservoirs of bovine tuberculosis
*[http://www.1080facts.co.nz/bovine_tuberculosis_TB Information about bovine TB on 1080: The Facts website] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110902201329/http://www.1080facts.co.nz/bovine_tuberculosis_TB |date = ngày 2 tháng 9 năm 2011}} - Facts about how 1080 poison is used to control bovine TB in New Zealand
359.736

lần sửa đổi