Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<div align=center style="font-size:200%">'''Thế hệ Xám'''</div>
 
Thế hệ vàng là thế hệ tham gia Wikipedia từ tháng 1 năm 2020 đến hết tháng 6 năm 2020, tức là nửa đầu năm 2020. Các thành viên đã lập tài khoản trước đó, nhưng mãi đến khoảng thời gian này mới bắt đầu có sửa đổi đầu tiên thì cũng được xếp vào Thế hệ VàngXám.
 
Một số thành viên tiêu biểu thuộc thế hệ vàngxám:
* Nothing I Can't, hiện tại là Mạnh An, giữ chức ĐPV
* Buiquangtu, hiện tại là Bắc thang lên hỏi ông trời, giữ chức ĐPV