Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:T.D.N.C.Cls/nháp”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| style="background: ; color: #000000; width: "| '''Nghề nghiệp'''||style="text-align: left; background: #FFF;" |Lính khắc hỏa
|-
| style="background: ; color: #000000; width: 20%"| '''Chức danh<br>Chức vụ'''||style="text-align: left; background: #FFF;" |
Sĩ quan cứu hỏa nhị đẳng<br>
Hỏa thần thứ tư
Người dùng vô danh