Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm điều phối viên/NhacNy2412”

→‎Ý kiến: Trả lời
(→‎Ý kiến: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
(→‎Ý kiến: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
#::Hiện tôi không thấy ai phản đối, nên nếu được, mong anh đóng biểu quyết để đỡ làm mất thời gian của cộng đồng và giải quyết mâu thuẫn bằng thảo luận.
#::[[Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(to right,red,yellow,cyan);color:black">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh|Đặt tên cho tôi]]</sup> 12:18, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
#:::Thực ra nếu ai không muốn bầu bán thì thôi, cứ để 30 ngày trên này cho đúng quy trình biểu quyết thất bại. Nếu lấy lý do tốn thời gian của cộng đồng thì (1) bạn có thể lờ đi, (2) xét xem ai đã làm tốn thời gian của cộng đồng trước? – — [[User:Mongrangvebet|<span style="color:#e3622f">Đốc-tờ Khoai-Lang</span>]] <sup>[[User talk:Mongrangvebet|💉 Tiêm nhiễm]]</sup> 12:27, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)