Mongrangvebet

Gia nhập ngày 22 tháng 5 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 64446723 của Mongrangvebet (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<div align="center">
<div style="width: 1150px;"><div style="position: relative; margin-bottom: 20px; padding: 10px 20px; overflow: hidden; border:1px solid #EEEEEE; box-shadow: 0px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1); background: #FBFBF9; text-align: left;">
<span style="margin: 0; font-size: 1.1em; color: #444; display: block; margin-bottom: 10px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; text-align: center;">'''Chào mừng đến với trang cá nhân của tôi<br>Sau những gì đã phải chứng kiến và cảm nhận, tôi không còn đóng góp cho Wikipedia tiếng Việt.<br>Hy vọng các thành viên giữ công cụ trơng tương lai có cách đối xử và ăn nói mang tính xây dựng hơn hiện tại'''</span>
{{#if:{{{header|}}}|{{{header}}}|<div style="margin-top: 1em;">
<div style="width:25%; float:left; height:{{{barheight|4}}}px; background:#990000;"></div>