Khác biệt giữa các bản “Chúa Bầu”

n
(ioygmz8r2a)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Vũ Văn Uyên vốn là một thanh niên khỏe mạnh, gan dạ. Thời vua [[Lê Chiêu Tông]], vì phạm tội giết người, ông trốn lên ngụ ở trấn Đại Đồng (phủ [[Tuyên Quang]]). Bấy giờ người tù trưởng Đại Đồng bị nhân dân oán ghét, tình hình Đại Đồng rất lộn xộn. Vũ Văn Uyên thấy vậy bèn tập hợp lực lượng riêng, thừa cơ giết chết người tù trưởng, ổn định tình hình địa phương rồi chiếm luôn đất đó, trở thành người trấn trị Đại Đồng (thuộc các tỉnh [[Tuyên Quang]], [[Lào Cai]], [[Yên Bái]] của [[Việt Nam]] hiện nay).
 
Lúc đó [[Lê Chiêu Tông]] đang gặp thời rối ren ở kinh kỳ, phong cho ông làm Đô thống sứ trấn Tuyên Quang, tước Khánh Bá Hầu.<ref name="PHC402"/> Vũ Văn Uyên đóng căn cứ tại thành Nghị Lang.<ref>Các nguồn tài liệu xác định khác nhau về vị trí của thành Nghị Lang. Các học giả chú giải Lịch triều hiến chương loại chí (đã dẫn, tr 403) ghi: ''"Vũ Văn Uyên đóng quân ở ghềnh Liên Hoa thành Nghị Lang"'' và xác định địa điểm ở huyện Mông Tự, tỉnh [[Vân Nam]], [[Trung Quốc]] hiện nay là hương Ghềnh Liên Hoa huyện [[Hà Khẩu, Hồng Hà|Hà Khẩu]] châu [[Hồng Hà, Vân Nam|Hồng Hà]], ở đó có [[ghềnh Liên Hoa]] (gần sông Liên Hoa Than Hà và thôn Ghềnh Liên Hoa). [http://portal.laocai.gov.vn:2009/home/vn/news/pages/viewnews.aspx?nId=19143&cid=41&g=29;586;594;53;31;597; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai căn cứ theo Tạp chí Văn nghệ Lào Cai]{{Liên kết hỏng|date=2021-02-11 |bot=InternetArchiveBot }} xác định thành cổ Nghị Lang nằm ở thung lũng [[Phố Ràng]], huyện [[Bảo Yên]], [[Lào Cai]]. [http://portal.laocai.gov.vn:2009/svhttdl/vn/news/pages/viewnews.aspx?nid=834&cid=60&g=59; Sở văn hóa thể thao du lịch Lào Cai]{{Liên kết hỏng|date=2021-02-11 |bot=InternetArchiveBot }} căn cứ theo [[Đại Nam nhất thống chí]] xác định thành Nghị Lang ở địa phận xã Lương Sơn, châu [[Lục Yên]], tỉnh [[Yên Bái]].</ref>
 
==Phù Lê chống Mạc==