Khác biệt giữa các bản “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII”

|
|- align="center"
| rowspan="2" |135
| rowspan="2" |[[Đỗ Tiến Sỹ]]<br>(1965-)
| rowspan="2" |Hưng Yên
| rowspan="2" style="background:#FF0000; color:white;" |
| rowspan="2" |[[Bí thư Tỉnh ủy]] [[Hưng Yên]]
| rowspan="2" style="background:#FF0000; color:white;" |
|[[Bí thư Tỉnh ủy]] [[Hưng Yên]]
|10/2015-nay
| style="background:#FF0000; color:white;" |
|
|-align="center"
|Tổng Giám đốc [[Đài Tiếng nói Việt Nam]] <ref>{{Chú thích web|url=https://vnexpress.net/bi-thu-hung-yen-lam-tong-giam-doc-dai-tieng-noi-viet-nam-4292024.html|tựa đề=Bí thư Hưng Yên làm Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam}}</ref>
|06/2021-nay