Khác biệt giữa các bản “Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (vòng đấu loại trực tiếp)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<section begin=QF1 />{{hộp bóng đá
| date = {{Start date|2021|7|2|df=y}}
| time = 2318:00 {{nhỏ|19:00 ([[UTC+03:00|UTC+3]])}}
| team1 = <!--{{fb-rt|}}-->Thắng trận 41
| score = {{score link|Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (vòng đấu loại trực tiếp)#Thắng trận 41 v thắng trận 42|Trận 45}}
<section begin=QF2 />{{hộp bóng đá
| date = {{Start date|2021|7|3|df=y}}
| time = 0221:00
| team1 = <!--{{fb-rt|}}-->Thắng trận 39
| score = {{score link|Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (vòng đấu loại trực tiếp)#Thắng trận 39 v thắng trận 37|Trận 46}}
<section begin=QF3 />{{hộp bóng đá
| date = {{Start date|2021|7|3|df=y}}
| time = 2318:00 {{nhỏ|20:00 ([[UTC+04:00|UTC+4]])}}
| team1 = <!--{{fb-rt|}}-->Thắng trận 40
| score = {{score link|Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (vòng đấu loại trực tiếp)#Thắng trận 40 v thắng trận 38|Trận 47}}
<section begin=QF4 />{{hộp bóng đá
| date = {{Start date|2021|7|4|df=y}}
| time = 0221:00
| team1 = <!--{{fb-rt|}}-->Thắng trận 43
| score = {{score link|Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (vòng đấu loại trực tiếp)#Thắng trận 43 v thắng trận 44|Trận 48}}