Khác biệt giữa các bản “Ác quỷ”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
* Theo Hồi Giáo: Khi Thiên Chúa tạo dựng loài người, Thiên Chúa ban cho loài người làm vua của muôn loài thọ tạo bao gồm cả các thiên thần. Tuy nhiên Thiên Thần tên Lucifer không chịu tôn loài người làm Vua và bị Thiên Chúa làm cho mọc sừng và đuôi và đày xuống địa ngục. Từ đó Quỷ luôn tìm cách cám dỗ loài người để chứng minh Chúa đã sai.
 
==Tham khảokhả==
{{tham khảo}}
 
{{thể loại Commons|Demons}}