Khác biệt giữa các bản “Thì hiện tại đơn”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 27.75.231.179 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2402:800:63A6:F1BB:A55C:26C1:2457:E75B
(😁😂)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.75.231.179 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2402:800:63A6:F1BB:A55C:26C1:2457:E75B)
Thẻ: Lùi tất cả
'''O''': [[Tân ngữ]]
 
===Động từ To Be===
😆 kho hiểu về mất gốc đọc trả hiểu gì
*(+) S+is/am/are + O
 
* (-) S + is/am/are + Not(isn't/am not/aren't) + O
* (?) Is/am/are + S + O
==Dấu hiệu nhận biết==
* “EVERY”: Every day, every year, every month, every afternoon, every morning, every evening...