Khác biệt giữa các bản “Người Mỹ gốc Ấn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Tham khảo==
{{Reflist}}
==Liên kết ngoài==
* [https://www.indiastudies.org/ Viện Nghiên cứu Ấn Độ Hoa Kỳ (AIIS)]
* [https://indiast.indiana.edu/about/dir-message.html Chương trình Nghiên cứu về Ấn Độ của Madhusudan và Kiran C. Dhar tại Đại học Indiana University Bloomington]
* [https://www.saada.org/tides/article/1917-2017 Từ năm 1917 đến năm 2017 Nhập cư, Loại trừ và “An ninh Quốc gia”] của Seema Sohi
 
* [http://iia.bartholomew.tv Được trưng bày rộng rãi khắp các viện bảo tàng ở Mỹ, dự án nhiếp ảnh lịch sử về những người da đỏ sống vào cuối những năm 1980 ở Mỹ]
 
 
[[Thể loại: Người Mỹ gốc Ấn | *]]
[[Thể loại: Mỹ người gốc Ấn | *]]
[[Thể loại: Cộng đồng người da đỏ ở Hoa Kỳ | Mỹ]]
[[Thể loại: Xã hội người Mỹ gốc Á]]
[[Thể loại: Người Mỹ gốc Nam Á]]