Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Baoothersks/nháp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| iron_mg = 2
| source = [https://www.mcdonalds.com/us/en-us/about-our-food/nutrition-calculator.html McDonald's]
| note = MayGiá varytrị outside USthể marketthay đổi đối với thị trường bên ngoài Hoa Kỳ. {{convert|360|kcal|kJ|abbr=on}} in UKVương quốc Anh. SomeMột số nhà hàng công bố thông restaurantstin publishdinh nutritionaldưỡng informationcho forbánh the sandwich withđã theloại tartarbỏ sauce[[xốt removedtartare]].
}}