Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ảo ảnh Café wall”

Trang mới: “Tập tin:Café wall.svg|nhỏ|Ảo ảnh bức tường quán cà phê. Các đường ngang song song, mặc dù dường như ở các góc khác nhau với…”
(Trang mới: “Tập tin:Café wall.svg|nhỏ|Ảo ảnh bức tường quán cà phê. Các đường ngang song song, mặc dù dường như ở các góc khác nhau với…”)
Thẻ: Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)