Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021”

không có tóm lược sửa đổi
| 30
| Chưa xác định
| Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang
| Trung tâm y tế Tân Yên
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8733
| 58
| Bệnh viện PhụcTâm hồi chức năngthần Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8777
| 33
| Bệnh viện Tâm chiến số 1thần Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 56
| Nam
| Bệnh viện Tâm chiến số 1thần Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="2" | Nữ
| rowspan="10" | Bắc Giang
| Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang
| Trung tâm y tế Tân Yên
| {{Không}}
| {{Không}}
| 43
| rowspan="12" | Bắc Giang
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến sốTâm 1thần Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9644
| 23
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="20" | Chưa xác định
| rowspan="20" | Bắc Giang
| rowspan="108" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10096
| 67
| Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10097
| 20
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
222.578

lần sửa đổi