Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021”

không có tóm lược sửa đổi
| 60
| rowspan="2" | Nam
| rowspan="188" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Không}}
| 53
| Nam
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM
| {{Không}}
| {{Không}}
| 46
| rowspan="2" | Nữ
| rowspan="9" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7554
| 56
| rowspan="1713" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Không}}
| 24
| rowspan="2" | Nam
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7568
| 26
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Không}}
222.487

lần sửa đổi