Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Ảo ảnh thị giác”

Trang mới: “== Ảo ảnh thị giác (Ảo ảnh quang học) == Thể loại: Ảo ảnh thị giác Tập tin:Checker shadow illusion.svg|nhỏ|Các kiểm tra bóng…”
(Trang mới: “== Ảo ảnh thị giác (Ảo ảnh quang học) == Thể loại: Ảo ảnh thị giác Tập tin:Checker shadow illusion.svg|nhỏ|Các kiểm tra bóng…”)
(Không có sự khác biệt)