Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ruột già”

Thẻ: Lùi lại thủ công Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
Thẻ: Lùi lại thủ công Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
 
==Các bộ phận và vị trí==
Ruột già chia ra làm 3 phần chính: manh tràng, kết tràng và trực tràng.<ref name="ruột già">{{Chú thích web |url=httphttps://wwwtopsanpham.yhoc-net.comvn/yvi-hoctri-cocau-so/37tao-giaiva-phauchuc-sinhnang-ly/434cua-heruot-tieu-hoa.html?start=3 gia/|title = Hệ tiêu hóa - Ruột non - Ruột già | year = 2008 }}</ref> Ruột non thông với ruột già tại ranh giới giữa manh tràng và kết tràng. Giữa ruột non và ruột già có van hồi - manh giữ không cho các chất ở ruột già rơi ngược trở lại ruột non.<ref name="zsh1">{{Chú thích web|url=https://chuyensuckhoesacdep.com/su-tieu-hoa-o-ruot-gia/|title=Sự tiêu hóa ở ruột già|year=}}</ref>
 
===Manh tràng===
12

lần sửa đổi