Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ruột già”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Richard042000 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của NguoiDungKhongDinhDanh
Thẻ: Lùi lại thủ công Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
n (Đã lùi lại sửa đổi của Richard042000 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của NguoiDungKhongDinhDanh)
Thẻ: Lùi tất cả
 
==Các bộ phận và vị trí==
Ruột già chia ra làm 3 phần chính: manh tràng, kết tràng và trực tràng.<ref name="ruột già">{{Chú thích web |url=httpshttp://topsanphamwww.vnyhoc-net.com/viy-trihoc-cauco-taoso/37-vagiai-chucphau-nangsinh-cualy/434-ruothe-gia/tieu-hoa.html?start=3 |title = Hệ tiêu hóa - Ruột non - Ruột già | year = 2008 }}</ref> Ruột non thông với ruột già tại ranh giới giữa manh tràng và kết tràng. Giữa ruột non và ruột già có van hồi - manh giữ không cho các chất ở ruột già rơi ngược trở lại ruột non.<ref name="zsh1">{{Chú thích web |url=httpshttp://chuyensuckhoesacdepwww.zsinhhoc.com/2013/01/su-tieu-hoa-o-ruot-gia/.html|title = Sự tiêu hóa ở ruột già | year = }}</ref>
 
===Manh tràng===