Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Mongrangvebet”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Câu hỏi cho mô-đun hỗ trợ với một người dùng kinh nghiệm Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Chào bạn! Bạn giúp mình dịch nghĩa chính xác nhất theo hướng khoa học của cụm từ "Acute combined drug intoxication"! Cái này khó hiểu quá! 00:30, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC) {{u|Hongkytran}}
:{{u|Hongkytran}} Tôi chưa thấy tài liệu tiếng Việt nào dịch từ "Acute combined drug intoxication", nhưng nếu cần dịch "nôm na" thì nó là "ngộ độc cấp do uống nhiều loại thuốc"— [[User:Mongrangvebet|<span style="color:#e3622f">Đốc-tờ Khoai-Lang</span>]] <sup>[[User talk:Mongrangvebet|💉 Tiêm nhiễm]]</sup> 14:09, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 
== Câu hỏi từ [[User:TRAN P.Thao|TRAN P.Thao]] (12:59, ngày 11 tháng 6 năm 2021) ==