Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021”

không có tóm lược sửa đổi
|-
| 10539
| rowspan="192272" | 14/06/2021
| 38
| Nam
| Tây Ninh
| rowspan="192272" | Việt Nam
| Trung tâm Y tế Bến Cầu
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| ?????10731
| Chưa xác định
| rowspan="6" | 14/06/2021
| Chưa xác định
| 45
| Hà Tĩnh
| rowspan="6" | Chưa xác định
| Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Liên quan cụm dịch tại Hà Tĩnh
| rowspan="80" |
|-
| 10732
| 22
| Nữ
| Nghệ An
| Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Tiếp xúc #10192
|-
| 10733
| rowspan="18" | Chưa xác định
| rowspan="18" | Chưa xác định
| rowspan="4" | Hà Tĩnh
| rowspan="4" | Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| rowspan="4" | Liên quan cụm dịch tại Hà Tĩnh
|-
| 10734
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10735
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10736
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10737
| rowspan="14" | Bắc Giang
| rowspan="14" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| rowspan="14" | Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
|-
| 10738
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10739
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10740
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10741
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10742
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10743
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10744
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10745
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10746
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10747
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10748
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10749
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10750
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10751
| 25
| Nam
| Khánh Hòa
| Phòng khám Đa khoa Ninh Sim
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Hành khách chuyến bay VN50 từ Anh về Cam Ranh ngày 11/6/2021
|-
| 10752
| rowspan="55" | Chưa xác định
| rowspan="55" | Chưa xác định
| rowspan="4" | Bắc Giang
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| rowspan="4" | Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
|-
| 10753
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10754
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10755
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10756
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
|-
| 10757
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
|-
| 10758
| rowspan="2" | Bắc Ninh
| rowspan="2" | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| rowspan="2" | Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
|-
| 10759
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10760
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
|-
| 10761
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
|-
| 10762
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
|-
| 10763
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
|-
| 10764
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
|-
| 10765
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
|-
| 10766
| rowspan="7" | Bắc Giang
| rowspan="7" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| rowspan="7" | Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
|-
| 10767
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10768
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10769
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10770
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10771
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10772
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10773
| rowspan="2" | Bắc Ninh
| rowspan="2" | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| rowspan="2" | Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
|-
| 10774
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10775
| rowspan="6" | Hà Tĩnh
| rowspan="6" | Việt Nam
| rowspan="6" | Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| rowspan="6" | Liên quan cụm dịch tại Hà Tĩnh
| rowspan="6" |
|-
| ?????10776
| 41
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| ?????10777
| 5
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| ?????10778
| 1
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| ?????10779
| 49
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| ?????10780
| 37
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10781
! colspan="12" style="text-align:center" |Tính đến 12 giờ 00 phút ngày 14 tháng 06 năm 2021
| rowspan="30" | TP. Hồ Chí Minh
| rowspan="30" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| rowspan="26" | Liên quan cụm dịch tại TP. Hồ Chí Minh
|-
| 10782
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10783
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10784
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10785
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10786
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10787
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10788
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10789
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10790
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10791
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10792
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10793
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10794
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10795
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10796
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10797
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10798
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10799
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10800
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10801
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10802
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10803
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10804
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10805
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10806
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 10807
| 27
| rowspan="2" | Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Hành khách chuyến bay EK392 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 22/5/2021
|-
| 10808
| 28
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5654 từ Singapore về Tân Sơn Nhất ngày 13/6/2021
|-
| 10809
| 41
| rowspan="2" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Hành khách chuyến bay KE681 từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất ngày 12/6/2021
|-
| 10810
| 37
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
| Thuyền viên tàu Thuận Phát 179 từ Indonesia nhập cảnh ngày 12/6/2021
|-
! colspan="12" style="text-align:center" |Tính đến 18 giờ 00 phút ngày 14 tháng 06 năm 2021
|} </center>
<noinclude>
222.508

lần sửa đổi