Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021”

không có tóm lược sửa đổi
|-
| 10731
| 15
| Chưa xác định
| Chưa xác định
| Hà Tĩnh
|-
| 10733
| 27
| rowspan="18" | Chưa xác định
| rowspan="18" | Chưa xác định
| rowspan="4" | Hà Tĩnh
|-
| 10734
| 6
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10735
| rowspan="182" | Chưa xác định25
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10737
| 33
| rowspan="14" | Bắc Giang
| rowspan="14" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
|-
| 10738
| 28
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10739
| @6
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10740
| rowspan="552" | Chưa xác định21
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10742
| 19
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10743
| 24
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10744
| 55
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10745
| 26
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10746
| 27
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10747
| 19
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10748
| 36
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10749
| 26
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10750
| 53
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10752
| 28
| rowspan="55" | Chưa xác định
| rowspan="55" | Chưa xác định
| rowspan="4" | Bắc Giang
|-
| 10753
| 21
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10754
| 23
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10755
| 19
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10756
| 24
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
|-
| 10757
| 7
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
|-
| 10758
| 2
| rowspan="2" | Bắc Ninh
| rowspan="2" | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
|-
| 10759
| 34
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10760
| 19
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
|-
| 10761
| 71
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
|-
| 10762
| 22
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
|-
| 10763
| 68
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
|-
| 10764
| 22
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
|-
| 10765
| 24
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
|-
| 10766
| 27
| rowspan="7" | Bắc Giang
| rowspan="7" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
|-
| 10767
| 29
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10768
| rowspan="2" | 25
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10770
| 49
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10771
| 1
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10772
| 30
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10773
| 57
| rowspan="2" | Bắc Ninh
| rowspan="2" | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
|-
| 10774
| 24
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10775
| 1
| rowspan="6" | Hà Tĩnh
| rowspan="6" | Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo
|-
| 10776
| 5
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10777
| 37
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10778
| 45
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10779
| 42
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10780
| 49
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10781
| rowspan="2" | 64
| rowspan="30" | TP. Hồ Chí Minh
| rowspan="30" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
|-
| 10783
| 23
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10784
| rowspan="2" | 24
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10786
| 37
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10787
| 25
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10788
| 6
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10789
| 23
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10790
| rowspan="2" | 32
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10792
| 31
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10793
| 30
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10794
| 54
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10795
| 21
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10796
| 20
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10797
| 42
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10798
| 41
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10799
| 38
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10800
| rowspan="2" | 31
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10802
| 41
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10803
| 55
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10804
| 30
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10805
| 8
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10806
| 12
| {{Không}}
| {{Không}}