Khác biệt giữa các bản “Hà Minh Đức”

Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(Đã cứu 2 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
 
* [http://fjc.edu.vn/20130205022032843p0c46/gs-ha-minh-duc-mot-doi-nghien-cuu-va-giang-day-van-chuong-viet.htm#.VdVsA7Ltmko GS Hà Minh Đức: Một đời nghiên cứu và giảng dạy văn chương Việt] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160815080808/http://fjc.edu.vn/20130205022032843p0c46/gs-ha-minh-duc-mot-doi-nghien-cuu-va-giang-day-van-chuong-viet.htm#.VdVsA7Ltmko |date=2016-08-15 }} PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái 18/2/2012
* [http://fjc.edu.vn/2013062606174543p0c117/gsngnd-ha-minh-duc.htm#.VdVtE7Ltmko GS.NGND. Hà Minh Đức] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151022184742/http://fjc.edu.vn/2013062606174543p0c117/gsngnd-ha-minh-duc.htm#.VdVtE7Ltmko |date=2015-10-22 }} Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXHNV
* [http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/-GS-NGND-Ha-Minh-Duc-vi-su-bieu-cua-nen-van-hoa-van-nghe-Viet-Nam-hien-dai-1-11966.aspx GS. NGND Hà Minh Đức - vị sư biểu của nền văn hoá, văn nghệ Việt Nam hiện đại] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150630000858/http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/-GS-NGND-Ha-Minh-Duc-vi-su-bieu-cua-nen-van-hoa-van-nghe-Viet-Nam-hien-dai-1-11966.aspx |date=2015-06-30 }} GS.TS.NGND Nguyễn Văn Khánh; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xuất bản: 19/06/2015 12:58
* [http://ussh.vnu.edu.vn/profile/ha-minh-duc GS. HÀ MINH ĐỨC: Sơ lược lý lịch & Các công trình khoa học] Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
* [http://www.vass.gov.vn/noidung/anpham/Lists/SachDuocGiaiThuong/View_Detail.aspx?IDLoai=1 Danh sách sách được Giải thưởng Hồ Chí Minh: Cụm công trình: Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam của GS. Hà Minh Đức]
163.493

lần sửa đổi