Khác biệt giữa các bản “Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á (Vòng 2)”

<!--Qualification column definitions-->
|res_col_header=Q
|result1=1st |result2=1st2nd |result3=3rd |result4=4th |result5=5th
|col_1st=green1 |text_1st=[[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á (Vòng 3)|Vòng 3]] và [[Cúp bóng đá châu Á 2023|Cúp châu Á]]
|col_2nd=blue1 |text_2nd={{nobreak|[[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á (Vòng 3)|Vòng 3]] và [[Cúp bóng đá châu Á 2023|Cúp châu Á]]}} hoặc {{nobreak|[[Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2023 (Vòng 3)|vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3)]]}} |note_res_2nd=Bốn [[#Xếp hạng các đội xếp thứ 2|đội xếp thứ hai]] tốt nhất qua tất cả các bảng sẽ giành quyền vào [[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á (Vòng 3)|vòng loại Cúp Thế giới (Vòng 3)]] và [[Cúp bóng đá châu Á 2023|Cúp châu Á]]. Bốn đội xếp thứ hai còn lại sẽ giành quyền vào [[Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2023 (Vòng 3)|vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3)]]
|col_3rd=yellow1 |text_3rd=[[Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2023 (Vòng 3)|Vòng loại Cúp châu Á (Vòng 3)]]
|col_4th=yellow3 |text_4th=[[Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2023 (vòng play-off)|Vòng loại Cúp châu Á (Vòng play-off)]] |col_5th=black1 |text_5th=Rút lui