Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021”

Thử nghiệm giảm số lượng bản mẫu nhúng trong bài
(Thử nghiệm giảm số lượng bản mẫu nhúng trong bài)
| rowspan="14" | Việt Nam
| Bệnh viện Đa khoa Cà Mau
| rowspan="14" {{Không}}
| rowspan="14" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021
| Kiên Giang
| Trung tâm y tế Hà Tiên
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 30/3/2021
| rowspan="12" | Bến Tre
| rowspan="12" | Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="12" | Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021
| 2607
| 27
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2608
| 25
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2609
| 30
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2610
| 33
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2611
| 31
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2612
| 30
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 28
| rowspan="2" | Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2614
| 28
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 28
| rowspan="2" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2616
| 32
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 23
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Việt Nam
| Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh
| rowspan="3" {{Không}}
| rowspan="3" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 1/4/2021
| Philippines
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Thuyền viên tàu tàu SKY WIND, nhập cảnh từ Hàn Quốc tại Phao số 1 Bà Rịa - Vũng Tàu
| Việt Nam
| Trung tâm y tế Bến Cầu
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 31/3/2021
| rowspan="6" | Việt Nam
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh
| rowspan="6" {{Không}}
| rowspan="6" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="4" | Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
| Nữ
| rowspan="3" | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 42
| rowspan="2" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2624
| 41
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2625
| rowspan="2" | 24
| rowspan="2" | Nữ
| rowspan="2" | Tây Ninh
| rowspan="2" | Trung tâm y tế Bến Cầu
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 1/4/2021
|-
| 2626
| 24
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="5" | Việt Nam
| rowspan="3" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="5" {{Không}}
| rowspan="5" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
| 2628
| 45
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2629
| 38
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="2" | Tây Ninh
| rowspan="2" | Trung tâm y tế Bến Cầu
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 2/4/2021
| 2631
| 1
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="5" | Việt Nam
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="6" {{Không}}
| rowspan="6" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
| rowspan="2" | Đà Nẵng
| rowspan="2" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 3/4/2021
| 38
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 3/4/2021
| rowspan="2" | Quảng Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN311 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 3/4/2021
| 2636
| 32
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Ấn Độ
| Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay 6E941 từ Ấn Độ về Tân Sơn Nhất ngày 1/4/2021
| Ấn Độ
| Bệnh viện Đa khoa Long An
| rowspan="11" {{Không}}
| rowspan="11" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay QR970 từ Ấn Độ (quá cảnh ở Qatar) về Tân Sơn Nhất ngày 3/4/2021
| rowspan="10" | Việt Nam
| rowspan="3" | Bệnh viện Đa khoa Cà Mau
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021
| 2640
| 18
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2641
| 27
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="2" | Đà Nẵng
| rowspan="2" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 3/4/2021
| 2643
| 32
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN311 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 4/4/2021
| rowspan="5" | Tây Ninh
| rowspan="5" | Trung tâm y tế Bến Cầu
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="5" | Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 4/4/2021
| 17
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 27
| rowspan="2" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2647
| 25
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 26
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="9" | Việt Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện Đa khoa Bình Dương
| rowspan="11" {{Không}}
| rowspan="11" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN10 từ Pháp về Tân Sơn Nhất ngày 4/4/2021
| 2650
| 45
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="2" | Hưng Yên
| rowspan="2" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN0067 từ Anh về Vân Đồn ngày 4/4/2021
| 2652
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Đà Nẵng
| Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
| rowspan="4" | Ninh Bình
| rowspan="4" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="4" | Hành khách chuyến bay VN5417 từ Mỹ về Vân Đồn ngày 6/4/2021
| 2655
| 30
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 59
| Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 23
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| [[Singapore]]
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay EK392 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 3/4/2021
| 46
| [[Pakistan]]
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Ấn Độ
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="9" {{Không}}
| rowspan="9" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay EK394 từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Nội Bài ngày 6/4/2021
| rowspan="7" | Việt Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN311 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 2/4/2021
|-
| 2662
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="2" | Đà Nẵng
| rowspan="2" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 6/4/2021
| 22
| rowspan="4" | Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Bắc Giang
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
| rowspan="3" | TP. Hồ Chí Minh
| rowspan="2" | Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM)
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay QR970 từ Ukraina (quá cảnh ở Qatar) về Tân Sơn Nhất ngày 3/4/2021
| 2667
| 33
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Ấn Độ
| Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay 6E9471 từ Ấn Độ về Tân Sơn Nhất ngày 1/4/2021
| rowspan="15" | Việt Nam
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| rowspan="15" {{Không}}
| rowspan="15" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
| Đồng Tháp
| Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Thường Phước ngày 6/4/2021
| rowspan="4" | Kiên Giang
| rowspan="4" | Trung tâm y tế Hà Tiên
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="4" | Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 7/4/2021
| 2672
| 24
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 26
| rowspan="3" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2674
| 29
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| TP. Hồ Chí Minh
| Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay từ Canada về Tân Sơn Nhất ngày 25/3/2021
| rowspan="2" | Đà Nẵng
| rowspan="2" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN88 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
| 37
| Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
| rowspan="2" | Đà Nẵng
| rowspan="2" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN88 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
| 30
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
| rowspan="2" | Đà Nẵng
| rowspan="2" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN88 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
| 2683
| 32
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2684
| rowspan="9" | Việt Nam
| rowspan="9" | Trung tâm y tế Hà Tiên
| rowspan="9" {{Không}}
| rowspan="9" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="9" | Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 8/4/2021
| 2685
| 27
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 24
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 26
| rowspan="6" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2688
| 23
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2689
| 25
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2690
| 29
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2691
| 25
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2692
| 26
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| {{Không}}
 
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2693
| rowspan="3" | Việt Nam
| rowspan="3" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| rowspan="12" {{Không}}
| rowspan="12" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Hành khách chuyến bay VJ5465 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 9/4/2021
| 2695
| 23
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Nữ
| Thái Nguyên
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Đức
| Bệnh viện dã chiến Mê Linh
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay EK394 từ UAE về Nội Bài ngày 10/4/2021
| rowspan="3" | Việt Nam
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
| Kiên Giang
| Trung tâm y tế Hà Tiên
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 8/4/2021
| Đà Nẵng
| Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ7843 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 10/4/2021
| [[Ukraina]]
| rowspan="3" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Hành khách chuyến bay EK394 từ UAE về Nội Bài ngày 10/4/2021
| 23
| [[Uzbekistan]]
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Nam
| [[Moldova]]
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Việt Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5417 từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất ngày 25/3/2021
| Nam
| Ấn Độ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay 6E9471 từ Ấn Độ về Tân Sơn Nhất ngày 1/4/2021
| rowspan="2" | Việt Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| rowspan="9" {{Không}}
| rowspan="9" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay QR970 từ Qatar về Tân Sơn Nhất ngày 3/4/2021
| 21
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay OZ735 từ Nhật Bản (quá cảnh ở Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất ngày 9/4/2021
| Đức
| Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bến Tre
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021
| rowspan="6" | Việt Nam
| Trung tâm y tế Hà Tiên
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 11/4/2021
| rowspan="5" | Đà Nẵng
| rowspan="5" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
| 30
| rowspan="2" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
| 2712
| 20
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
| 20
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5313 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 11/4/2021
| 23
| Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
|-
| 2715
| rowspan="19" | 1314/04/2021
| 45
| rowspan="2" | Nam
| rowspan="8" | Việt Nam
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| rowspan="19" {{Không}}
| rowspan="19" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN30 từ Đức về Cam Ranh ngày 11/4/2021
| 57
| rowspan="2" | Phòng khám Đa khoa Ninh Sim
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN30 từ Cộng hòa Séc (quá cảnh ở Đức) về Cam Ranh ngày 11/4/2021
| 52
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="5" | Bà Rịa - Vũng Tàu
| rowspan="5" | Trung tâm y tế Long Điền
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="5" | Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Tân Sơn Nhất ngày 12/4/2021
| 32
| rowspan="3" | Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2720
| rowspan="2" | 29
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2721
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 39
| rowspan="2" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Ấn Độ
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay EK392 từ Ấn Độ về Tân Sơn Nhất ngày 10/4/2021
| Nữ
| Việt Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay OZ735 từ Mỹ (quá cảnh ở Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất ngày 10/4/2021
| rowspan="7" | Nam
| Hoa Kỳ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay SQ178 từ Mỹ (quá cảnh ở Singapore) về Tân Sơn Nhất ngày 28/3/2021
| rowspan="8" | Việt Nam
| rowspan="3" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Hành khách chuyến bay JL751 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 9/4/2021
| 2727
| 38
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2728
| 23
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="3" | Đà Nẵng
| rowspan="3" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ2519 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 12/4/2021
| 2730
| 25
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
| 2731
| 30
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="2" | Quảng Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VN5313 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 11/4/2021
| 2733
| 24
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2734
| rowspan="14" | Việt Nam
| Trung tâm y tế Hà Tiên
| rowspan="25" {{Không}}
| rowspan="25" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 10/4/2021
| rowspan="3" | Khánh Hòa
| rowspan="3" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Hành khách chuyến bay VJ8645 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 11/4/2021
| 32
| rowspan="2" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2737
| 26
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="2" | Bến Tre
| rowspan="2" | Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021
| 43
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="2" | TP. Hồ Chí Minh
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VM0088 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 13/4/2021
| 2741
| 31
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="3" | Bến Tre
| rowspan="3" | Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021
| 2743
| 45
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2744
| 46
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Thái Nguyên
| Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ5465 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 9/4/2021
| rowspan="2" | [[An Giang]]
| rowspan="2" | Trung tâm y tế An Phú
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Nhập cảnh từ Campuchia qua [[cửa khẩu Khánh Bình]] ngày 13/4/2021
| 52
| Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Ấn Độ
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay EK392 từ Ấn Độ về Tân Sơn Nhất ngày 10/4/2021
| 38
| rowspan="10" | Việt Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay QR970 từ Qatar về Tân Sơn Nhất ngày 11/4/2021
| 2750
| 33
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN0606 từ Thái Lan về Tân Sơn Nhất ngày 31/3/2021
| rowspan="7" | Đà Nẵng
| rowspan="7" | Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
| 2752
| 24
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
| 2753
| 34
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="3" | Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 13/4/2021
| 2754
| 33
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2755
| 27
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2756
| 28
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
| 2757
| 21
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN311 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 4/4/2021
| Bắc Ninh
| Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
| rowspan="14" | Việt Nam
| rowspan="6" | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa
| rowspan="14" {{Không}}
| rowspan="14" {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VJ8887 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 13/4/2021
| 2760
| 21
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 29
| rowspan="2" | Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="4" | Hành khách chuyến bay VN5064 từ Nga về Cam Ranh ngày 13/4/2021
| 2762
| 27
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 69
| rowspan="2" | Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2764
| 23
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Đà Nẵng
| Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
| rowspan="2" | [[Nghệ An]]
| rowspan="2" | Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="2" | Hành khách chuyến bay VJ7835 từ Nhật Bản về [[sân bay quốc tế Vinh|Vinh]] ngày 14/4/2021
| 2767
| 22
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| rowspan="4" | TP. Hồ Chí Minh
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến Củ Chi
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| rowspan="4" | Hành khách chuyến bay VN88 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 14/4/2021
| 2769
| 23
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 2770
| 25
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| 44
| rowspan="2" | Nữ
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
|-
| Quảng Nam
| Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
| {{Không}}
| {{Có}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Hành khách chuyến bay VN5313 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 11/4/2021
| {{Không}}
| {{Màu sắc|green|'''Đã xuất viện'''}}
| Nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2, tiếp xúc với nhóm chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh từ Ấn Độ ngày 18/4/2021
|-
| 2858
223.263

lần sửa đổi