Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021”

không có tóm lược sửa đổi
(Tiếp tục giảm số lượng bản mẫu)
| ?????
| rowspan="6" | ?????
| rowspan="56" | Chưa xác định
| rowspan="56" | Chưa xác định
| rowspan="2" | Tiền Giang
| rowspan="6" | Việt Nam
223.263

lần sửa đổi