Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021”

không có tóm lược sửa đổi
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orangegreen|'''ĐangĐã điềuxuất trịviện'''}}
|-
| 3747
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orangegreen|'''ĐangĐã điềuxuất trịviện'''}}
|-
| 4785
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orangegreen|'''ĐangĐã điềuxuất trịviện'''}}
|-
| 4786
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orangegreen|'''ĐangĐã điềuxuất trịviện'''}}
| rowspan="18" | Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
|-
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orangegreen|'''ĐangĐã điềuxuất trịviện'''}}
|-
| 6011
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orangegreen|'''ĐangĐã điềuxuất trịviện'''}}
|-
| 6917
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orangegreen|'''ĐangĐã điềuxuất trịviện'''}}
|-
| 7247
| {{Không}}
| {{Không}}
| {{Màu sắc|Orangegreen|'''ĐangĐã điềuxuất trịviện'''}}
| Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
|-
| {{Màu sắc|Orange|'''Đang điều trị'''}}
|-
| 1063511635
| 20
| Nam
222.614

lần sửa đổi