Khác biệt giữa các bản “Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm nội dung không nguồn
| confederations = 1
| matches = {{#expr: <!--Vòng 1-->+ 11 <!--Vòng 2-->+ 157 <!--Vòng 3--> <!--Vòng 4-->}}
| goals = {{#expr: <!--Vòng 1-->+ 32 <!--Vòng 2-->+ 518519 <!--Vòng 3--> <!--Vòng 4-->}}
| attendance = {{#expr: <!--Vòng 1-->+ 1685 + 17210 + 901 + 4572 + 7453 + 4244 + 12776 + 33706 + 300 + 8000 + 1029 <!--Vòng 2--> <!--Bảng A-->+ 714 + 2645 + 1096 + 3700 + 39987 + 5500 + 2982 + 2050 + 2700 + 6950 + 2612 + 2445 + 29222 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Bảng B-->+ 5520 + 7500 + 4780 + 11852 + 18563 + 10720 + 3251 + 4863 + 8400 + 9712 + 2000 + 2260 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Bảng C-->+ 45500 + 6049 + 45000 + 13942 + 15823 + 32340 + 48258 + 14810 + 4541 + 13752 + 6497 + 10366 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Bảng D-->+ 7018 + 6740 + 6011 + 3100 + 28571 + 14560 + 12547 + 12000 + 31524 + 530 + 19143 + 650 + 1 + 294 + 4382 + 75 + 230 + 4879 + 6339 + 430 <!--Bảng E-->+ 22798 + 10950 + 5000 + 12020 + 24570 + 10000 + 53286 + 26731 + 8100 + 24000 + 6000 + 24250 + 1044 + 300 + 2022 + 495 + 1559 + 183 + 603 + 885 <!--Bảng F-->+ 3221 + 17800 + 3455 + 25500 + 43122 + 13000 + 2182 + 19100 + 7365 + 17543 + 17468 + 15873 + 9300 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Bảng G-->+ 19011 + 54659 + 11619 + 43200 + 38256 + 6678 + 8237 + 16057 + 39363 + 37879 + 75044 + 40000 + 0 + 1127 + 980 + 225 + 963 + 335 + 1355 + 142 <!--Bảng H-->+ 40000 + 1120 + 26000 + 1258 + 23522 + 7820 + 100 + 1052 + 26500 + 170 + 26304 + 73 + 3932 + 52 + 4008 + 4061 <!--Vòng 3--> <!--Bảng A--><!--Bảng B--> <!--Vòng 4-->
}}
| top_scorer = {{fbicon|UAE}} [[Ali Mabkhout]] (11 bàn)