Khác biệt giữa các bản “Văn hóa đại chúng”

không có tóm lược sửa đổi
(Xin lỗi xoá nhầm)
Thẻ: Lùi lại thủ công Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Tập tin:Marilyn Monroe, Photoplay 1953.jpg|[[Marilyn Monroe]]
Tập tin:Whitney Houston Welcome Home Heroes 1 cropped.jpg|[[Whitney Houston]]
Tập tin:MichaelMadonna JacksonRebel Dangerous WorldHeart Tour 19932015 - Stockholm (23051472299) (cropped).jpg|[[Michael JacksonMadonna]]
Tập tin:Oprah closeup.jpg|[[Oprah Winfrey]]
Tập tin:President Barack Obama.jpg|[[Barack Obama]]