Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương Thông (tướng nhà Minh)”

n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa ngày tháng năm
 
== Cuối đời ==
ngàyNgày 4 tháng 12 năm 1427, Vương Thông rút quân về nước. Về đến kinh đô nhà Minh, Vương Thông bị triều thần luận vào tội chết, bị tống vào ngục và bị tịch thu hết gia sản.
 
Năm Chính Thống thứ 4 (1439), Thông được phóng thích làm dân thường. Đến khi [[Minh Đại Tông]] lên ngôi (1449), Vương Thông được làm đô đốc thiêm sự, trấn giữ kinh thành.
 
Đến khi [[Minh Đại Tông]] lên ngôi (1449) lại giao cho Thông làm đô đốc thiêm sự, trấn giữ kinh thành.
 
Năm Cảnh Thái thứ 3 (1452), Vương Thông qua đời<ref name=MS154 />.