Khác biệt giữa các bản “Độ (nhiệt độ)”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Ký hiệu của độ: bỏ liên kết thừa)
 
* Độ [[Celsius]] (°C đọc là ''độ C'' hay ''độ bách phân'')
* Độ [[Delisle scale|Delisle]] (°De)
* Độ [[Fahrenheit]] (°F đọc là ''độ F'')
* Độ [[độ Newton|Newton]] (°N)
* Độ [[Rankine]] (°R hay °Ra)
* Độ [[Réaumur]] (°R)
* Độ [[độ Rømer|Rømer]] (°Rø)
* Độ [[Kelvin]] (°K) là tên gọi cũ của đơn vị đo lường của nhiệt độ trong [[SI]]. Từ năm [[1967]] nó đã được đơn giản hóa đi thành [[Kelvin]], với ký hiệu là K.
Người dùng vô danh