Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tiêu chuẩn danh sách chọn lọc”

không có tóm lược sửa đổi
#'''Tính ổn định''': Danh sách chọn lọc không nên là đối tượng cho các cuộc bút chiến và nội dung của nó cũng cần có tính ổn định.
 
<h3div style="colorfont-size: #aaa15pt; border-bottomtop: 1px4px solid #aaafad67d; margintext-align: 20pxcenter;">'''Ai đảm nhận công việc này?'''</h3div>
 
Bất cứ cá nhân nào cũng có thể đề cử một danh sách để chọn lọc và người quyết định xem nó có được chọn lọc hay không là toàn thể cộng đồng Wikipedia Tiếng Việt. Thủ tục chọn một danh sách chọn lọc như sau:
|}
{{Bản mẫu:Navbox danh sách}}
[[Thể loại:Danh sách chọn lọc]]