Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tiêu chuẩn danh sách chọn lọc”

không có tóm lược sửa đổi
 
{| style="width: 100%;"
| class="" style="border-top: 4px solid #fad67d; background-color: #faecc8; padding: 5px 10px 5px 10px; vertical-align:top;" |
<div style="<!-- background-color:#E6F2FF; --> font-size:15pt;text-align:center">'''Tiêu chuẩn chọn danh sách nổi bật như thế nào?'''</div>
 
Một '''[[Wikipedia:Danh sách chọn lọc|danh sách chọn lọc]]''' là một bài viết ở dạng danh sách liệt kê có chất lượng hàng đầu ở wikipedia. Trước hết, một danh sách chọn lọc cần thỏa mãn các yêu cầu cho mọi bài viết ở wikipedia khác như [[Wikipedia:Tên bài|tên bài chính xác]], [[Wikipedia:Thái độ trung lập|nội dung trung lập]], [[Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa được công bố|không chứa nghiên cứu chưa công bố]], [[Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được|có thể kiểm chứng được]], [[Wikipedia:Chú thích nguồn gốc|có chú thích]] bằng [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|nguồn đáng tin cậy]], tuân thủ quy định về [[Wikipedia:Tiêu chuẩn cho nội dung không tự do|nội dung không tự do]]. Bên cạnh đó, một danh sách để được đánh giá là chọn lọc còn phải có:
#'''Tính ổn định''': Danh sách chọn lọc không nên là đối tượng cho các cuộc bút chiến và nội dung của nó cũng cần có tính ổn định.
 
<div style="font-size: 15pt; border-top: 4px solid #fad67d; text-align:center;">'''Ai đảm nhận công việc này?'''</div>
 
Bất cứ cá nhân nào cũng có thể đề cử một danh sách để chọn lọc và người quyết định xem nó có được chọn lọc hay không là toàn thể cộng đồng Wikipedia Tiếng Việt. Thủ tục chọn một danh sách chọn lọc như sau: