CommonsDelinker

Tham gia ngày 24 tháng 9 năm 2006
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
* Để tìm kiếm nhật trình của bot, vui lòng sử dụng công cụ [[toolforge:commons-delinquent|Commons Delinquent]] avà sử dụng tên tệp đầy đủ + phần mở rộng không có tiền tố "Tập tin:".
 
[[en:User:CommonsDelinker]]