Khác biệt giữa các bản “Phế liệu”

n (Sửa {{tham khảo|2}} → {{tham khảo|30em}}. (via JWB))
Thẻ: Đã được lùi sửa
 
==Phân biệt với chất thải==
[[Phế liệu và chất thải|https://phelieuquangdat.com/phan-biet-phe-lieu-va-phe-thai]] đều là những vật chất hữu hình được sinh ra trong quá trình sản xuất, sinh hoạt. Nhưng khác ở chỗ vật chất khi trở thành phế liệu thì có thể thu mua phế liệu để sử dụng mục đích khác hoặc tái chế sử dụng lại. Còn phế thải là vật chất không còn giá trị sử dụng nữa và có thể gây nguy hại cho con người và sức khỏe.
 
[[File:autowreckers.jpg|thumb|Sự "tổ chức hỗn loạn" của một bãi tập kết phế liệu (scrapyard)]]
7

lần sửa đổi