Khác biệt giữa các bản “Brian Kemp”

không có tóm lược sửa đổi
(Tập tin Governor_Brian_P._Kemp_(cropped).jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi DMacks vì lý do: Copyright violation: Derived from a deleted file.)
{{Thông tin viên chức
| name = Brian Kemp
| hình = David Perdue and Brian Kemp (cropped).jpg
| miêu tả = Ảnh Brian Kemp năm 20192017.
| chức vụ =
| bắt đầu =