Khác biệt giữa các bản “Trương Hòa Bình”

Đã lùi lại sửa đổi 65089480 của 2402:800:6118:CE4E:E846:D0C2:2A68:BB18 (thảo luận) Chưa chính thức.
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 65089480 của 2402:800:6118:CE4E:E846:D0C2:2A68:BB18 (thảo luận) Chưa chính thức.)
Thẻ: Lùi sửa
| kết thúc = ''nay''<br>{{số năm theo năm và ngày|2016|4|9}}
| tiền nhiệm = [[Nguyễn Xuân Phúc]]
| kế nhiệm = [[''Đương Phạm Bình Minh]]nhiệm''
| địa hạt = {{VIE}}
| trưởng chức vụ = [[Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Thủ tướng]]
| kết thúc 2 = ''nay''<br>{{số năm theo năm và ngày|2016|4|9}}
| tiền nhiệm 2 = [[Nguyễn Xuân Phúc]]
| kế nhiệm 2 = [[''Đương Phạm Bình Minh]]nhiệm''
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 = Bí thư
| kết thúc 3 = ''nay''<br>{{số năm theo năm và ngày|2016|4|9}}
| tiền nhiệm 3 = [[Nguyễn Xuân Phúc]]
| kế nhiệm 3 = [[Phạm''Đương Bình Minh]]nhiệm''
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 = Trưởng ban Nhà nước