Khác biệt giữa các bản “GD X Taeyang”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.ygfamily.com/ Trang chính thức của YG Entertainment]
* [http://www.ygfamily.jp/ Trang chính thức của YG Japan]
* [http://eng.ygfamily.com/main/main.html Trang chính thức của YG bằng tiếng Anh] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111227120313/http://eng.ygfamily.com/main/main.html |date=2011-12-27 }}
* [http://www.youtube.com/user/YGEntertainment Channel chính thức của YG trên youtube]
* [http://www.facebook.com/ygfamily Facebook chính thức của YG Entertainment]
 
[http://www.ygfamily.jp/ Trang chính thức của YG Japan]
 
[http://eng.ygfamily.com/main/main.html Trang chính thức của YG bằng tiếng Anh] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111227120313/http://eng.ygfamily.com/main/main.html |date=2011-12-27 }}
 
[http://www.youtube.com/user/YGEntertainment Channel chính thức của YG trên youtube]
 
[http://www.facebook.com/ygfamily Facebook chính thức của YG Entertainment]
{{YG Entertainment}}