Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<div class="main-box">
<center>Thông báo tuyển Điều phối viên cho Wikibooks tiếng Việt tháng 7 năm 2021 <br/></center>
<small>Nếu bạn muốn trở thành Điều phối viên tại Wikibooks tiếng Việt, hãy báo tên dưới đây. Không giới hạn số điều phối viên cần tuyển, không cần tích cực viết sách, không cần tích cực thảo luận, không cần bất cứ yêu cầu khắt khe nào, chỉ cần bạn muốn, bạn cảm thấy mình có đủ khả năng tham gia công tác bảo quản dự án, hoặc nếu bạn muốn học tập kinh nghiệm làm Điều phối viên, hãy đăng kí bên dưới. </small>
</div>