Khác biệt giữa các bản “Bùi Xuân Phái”

Thêm năm và hạng mục giải thưởng hội họa
(Thêm, chỉnh sửa thông tin)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Thêm năm và hạng mục giải thưởng hội họa)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| năm 1 = 1996
| hạng mục 1 = Văn học nghệ thuật
| năm 2 = 1997
| hạng mục 2 = Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam
}}
 
359

lần sửa đổi