Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<templatestyles src="Đức Anh/Trứng nướng/styles.css"/>
<div class="main-box">
<center>ThôngThư báomời tuyển Điều phối viên cho Wikibooks tiếng Việt tháng 7 năm 2021dịch sách<br/></center>
<small>Những ai giỏi về lĩnh vực Hóa-Sinh, giỏi về dịch thuật tiếng Anh, xin mời dịch cuốn sách [[b:en:Anatomy and Physiology of Animals|Anatomy and Physiology of Animals]]. Nếu bạn cảm thấy mình có hứng thú và có khả năng dịch được cuốn sách này, hãy liên hệ với tôi, tôi sẽ hồi đáp ngay! Xin cảm ơn!</small>
<small>Nếu bạn muốn trở thành Điều phối viên tại Wikibooks tiếng Việt, hãy báo tên dưới đây. Không giới hạn số điều phối viên cần tuyển, không cần phải viết sách nhiều, không cần bất cứ yêu cầu khắt khe nào, chỉ cần bạn muốn, bạn cảm thấy mình có đủ khả năng tham gia công tác bảo quản dự án, hoặc nếu bạn muốn học tập kinh nghiệm làm Điều phối viên, hãy đăng kí bên dưới. </small>
</div>