Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<div class="main-box">
<center>Thư mời dịch sách<br/></center>
<small>Những ai giỏi về lĩnh vực Hóa-Sinh, giỏi về dịch thuật tiếng Anh, xin mời dịch cuốn sách [[b:en:Anatomy and Physiology of Animals|<span style="color:yellow">Anatomy and Physiology of Animals</span>]]. Nếu bạn cảm thấy mình có hứng thú và có khả năng dịch được cuốn sách này, hãy liên hệ với tôi, tôi sẽ hồi đáp ngay! Xin cảm ơn! -- <span style="color:yellow">[[Thành viên:Đức Anh|Đức Anh]] ([[User talk:Đức Anh|Thảo luận]])</span></small>
</div>