Khác biệt giữa các bản “Công nghiệp hóa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
'''Công nghiệp hóa''' là quá trình nâng cao [[tỉ trọng|tỷ trọng]] của [[công nghiệp]] trong toàn bộ các [[ngành kinh tế]] của một vùng kinh tế hay một nền [[kinh tế]]. Đó là tỷ trọng về [[lao động (kinh tế học)|lao động]], về [[giá trị gia tăng]], v.v..
 
Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé ([[xã hội tiền công nghiệp]]) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình [[hiện đại hóa]]. Sự chuyển biến kinh tế-xã hội này đi đôi với tiến bộ [[công nghệ]], đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn. Công nghiệp hóa còn gắn liền với thay đổi các hình thái triết học hoặc sự thay đổi thái độ trong nhận thức tự nhiên. Dầu vậy, những thay đổi về mặt triết học là nguyên nhân của công nghiệp hóa hay ngược lại thì vẫn còn tranh cãi.([[Cuộc tấn công Ba Lan (1939)|cu to]])
 
== Các định nghĩa ==
Người dùng vô danh