Khác biệt giữa các bản “Thủ đô”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* [[Đức]]: Thủ đô chính thức [[Berlin]] là nơi đặt nghị viện chính phủ. Tuy nhiên, nhiều bộ vẫn đặt tại thủ đô [[Bonn]] của [[Tây Đức]] cũ, giờ có tên là [[Thành phố Liên bang]]. Khối luật pháp được chia ra giữa [[Karlsruhe]] và [[Leipzig]].
* [[Malaysia]]: [[Kuala Lumpur]] là thủ đô hợp hiến nhưng trung tâm hành chính liên bang được di chuyển sang 30 km về phía nam tại [[Putrajaya]] vào cuối thập niên 1990. Nghị viện vẫn đặt tại Kuala Lumpur.
* [[Myanma]]: [[Naypyidaw]] được chỉ định làm thủ đô quốc gia vào năm 2005, cùng năm mà nó thành lập, nhưng đa số văn phòng chính phủ và đại sứ quán vẫn đặt ở [[Yangon|Rangoon]].
* [[Hà Lan]]: [[Amsterdam]] là thủ đô quốc gia trong hiến pháp mặc dù chính phủ, nghị viện, [[Hoge Raad der Nederlanden|tòa án tối cao]] đều đặt tại [[Den Haag]].
* [[Sri Lanka]]: [[Sri Jayawardenepura Kotte]] là thủ đô chính thức và là nơi đặt nghị viện, trong khi thủ đô cũ, [[Colombo]], hiện được chỉ định làm "thủ đô thương mại". Tuy nhiên, nhiều văn phòng chính phủ vẫn đặt tại Colombo. Cả hai thành phố đều thuộc [[Miền Colombo]].
* [[Tanzania]]: [[Dodoma]] được chỉ định làm thủ đô quốc gia vào năm 1973, nhưng phần lớn các văn phòng chính phủ và đại sứ quán vẫn nằm ở [[Dar es Salaam]].
*Nhật Bản: hiến pháp Nhật Bản không quy định thủ đô là Tokyo mà dựa trên nơi ở của Nhật Hoàng và thủ đô của Nhật Bản sẽ phụ thuộc vào quyết định chuyển nhà của Nhật Hoàng.
*Nigeria: Nigeria đã đổi thủ đô từ lagos[[Lagos]] vào thành phố abuja[[Abuja]] bên trong đất nước, nhưng thực tế vẫn còn một số cơ quan của đất nước vẫn còn tại lagos[[Lagos]].
 
=== Các thực thể quốc tế ===