Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Biển Sulu”

Không có tóm lược sửa đổi
== Địa lý ==
Diện tích mặt biển là {{convert|260,000|sqkm|sp=us}}.<ref name="Encyclopedia Britannica: Sulu Sea">{{cite web |title=Sulu Sea - sea, Pacific Ocean |website=Encyclopedia Britannica |url=https://www.britannica.com/place/Sulu-Sea |access-date=16 June 2020}}</ref>Các dòng chảy từ [[Thái Bình Dương]] đổ vào biển Sulu ở phía bắc Mindanao và giữa quần đảo Sangihe talaud, Bắc Sulawesi.<ref>{{cite web|title=Geographic Scope — Sulu-Celebes Sea Sustainable Fisheries Management (SSME)|url=http://scfishproject.iwlearn.org/about/the-region/geographic-scope|website=scfishproject.iwlearn.org|access-date=23 April 2018|language=en}}</ref>
 
== Trong văn hóa đại chúng ==
Tên nhân vật ''[[Star Trek]]'' [[Hikaru Sulu]] được đặt tên theo tên biển Sulu. Theo diễn viên Sulu [[George Takei]], tầm nhìn của "[[Gene Roddenberry|[Gene] Roddenberry]] đối với Sulu là đại diện cho toàn bộ châu Á, được đặt tên cho biển Sulu thay vì sử dụng một tên quốc gia nào đó cụ thể".<ref>{{cite web|url=http://trekmovie.com/2010/07/25/video-george-takei-on-star-trek-vi-captain-sulu-to-the-rescue-john-cho-shatner-feud-more/|title=George Takei On "Star Trek VI: Captain Sulu To The Rescue" + John Cho, Shatner Feud + more|last=Pascale|first=Anthony|publisher=TrekMovie.com|access-date=26 July 2010|archive-url=https://trekmovie.com/2010/07/25/video-george-takei-on-star-trek-vi-captain-sulu-to-the-rescue-john-cho-shatner-feud-more/|archive-date=6 December 2017|url-status=live}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.youtube.com/watch?v=nIoxl8snkXg|title=George Takei on how "Sulu" got his name on Star Trek - EMMYTVLEGENDS.ORG|publisher=YouTube|archive-url=https://web.archive.org/web/20160309043704/https://www.youtube.com/watch?v=nIoxl8snkXg|archive-date=9 March 2016|url-status=live}}</ref>
 
== Xem thêm ==