Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Miên Lịch”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| tước vị = [[Hoàng tử]] [[nhà Nguyễn]]
| hình = Quan nha Nguyen (Hue).jpg
| cỡ hình = 290px250px
| ghi chú hình = Hoàng thân Miên Lịch, người đứng giữa không mặc triều phục.
| tước vị đầy đủ = An Thành Quận công<br>An Thành Quốc công<br>An Thành công<br>An Thành Quận vương<br>An Thành vương
Người dùng vô danh