Khác biệt giữa các bản “Danh sách tập phim Digimon Adventure:”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| first_aired = {{Start date|2020|4|5}}
| last_aired =
| num_episodes = 5354 ''(tính đến ngày 2027 tháng 6 năm 2021)''
| prev_season = [[Danh sách tập phim Digimon Universe: Appli Monsters|''Digimon Universe:<br>Appli Monsters'']]
}}
| color8 = #2EE866
| link8 = #Digimon Adventure:
| episodes8 = 5354*
| start8 = {{Start date|2020|4|5}}
| end8 =
}}
:''* Tính đến ngày 2027 tháng 6 năm 2021''
 
==Danh sách tập==
{{Japanese episode list/sublist|Danh sách tập phim Digimon Adventure:
| EpisodeNumber = 54
| VietnameseTitle = Chiến quỷ lang thang RiberimonRibelimon
| RomajiTitle = Sasurai no senki Riberimon
| KanjiTitle = さすらいの{{ruby|戦鬼|せんき}}リベリモン
| OriginalAirDate = {{start date|2021|6|27}}
| ShortSummary =
| LineColor = 2EE866
}}
|-
{{Japanese episode list/sublist|Danh sách tập phim Digimon Adventure:
| EpisodeNumber = 55
| VietnameseTitle = Nhắm mục tiêu trường học Digimon
| RomajiTitle = Nerawareta Dejimon Gakkō
| KanjiTitle = {{ruby|狙|ねら}}われたデジモン{{ruby|学校|がっこう}}
| OriginalAirDate = {{start date|2021|7|4}}
| ShortSummary =
| LineColor = 2EE866