Khác biệt giữa bản sửa đổi của “1722”

.
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:634C:B372:252D:53FA:59C9:90CE (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của NguoiDungKhongDinhDanh)
Thẻ: Lùi tất cả Đã được lùi sửa
(.)
Thẻ: Lùi lại thủ công Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Sinh==
==Mất==
[[Khang Hi|Huyền Diệp]]
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}