Khác biệt giữa các bản “Thì hiện tại đơn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
'''V''': [[Động từ]]
 
'''N''': [[Danh từ]]
 
'''O''': [[Tân ngữ]]